Newyddion

Mae Canolfan TAVS yng Nghaerdydd wedi bod yn cefnogi’r digartref a’r sawl sydd mewn sefyllfa fregus o ran llety ers 2001. Mae’r ganolfan yn

Darllen mwy

Yn ystod yr haf eleni, mae pobl ifanc Caerdydd wedi bod yn cyfrannu at yr ymgyrch i leddfu ansicrwydd bwyd wrth ddatblygu sgiliau gydol-oes.

Darllen mwy

Mae’n bleser gan FareShare Cymru gyhoeddi ein bod wedi derbyn grant gan Gronfa y Dreth Gwarediadau Tirlenwi fydd yn cael ei ddefnyddio gennym i

Darllen mwy

Golyga’n hymrwymiad Cyflog Byw y bydd pawb sy’n gweithio i FareShare Cymru yn derbyn cyflog fesul awr o £9.50 fel lleiafswm yn y DU.

Darllen mwy

Bu i Meurig ymuno gydag ein tîm gwirfoddoli yn FareShare Cymru oddeutu mis yn ôl ac mae o’n gwirfoddoli 1 dydd yr wythnos ar

Darllen mwy

Bu Sue yn gwirfoddoli ar ran FareShare ers Ionawr 2019. Bu iddi ymuno â’r tîm yn dilyn sgwrs gyda’i merch dros gyfnod y Nadolig

Darllen mwy

Yn ystod Wythnos y Gwirfoddolwyr, fe hoffem estyn diolch i ein gwirfoddolwyr am weithio’n ddiwyd yn ein warws gan rannu ychydig o straeon ein

Darllen mwy

Mae Women Connect First (WCF) yn elusen sy’n gweithio i rymuso Merched Croenddu ac o gefndir Ethnig Lleiafrifol yng Nghaerdydd a De-ddwyrain Cymru sy’n

Darllen mwy