Newyddion

Mae Clwb Cinio Corneli yn lle sy’n codi calon; lle mae ffrindiau’n cwrdd i sgwrsio dros fwyd blasus wedi’i baratoi gan wirfoddolwyr sydd â

Darllen mwy

Elusen yw FAN Community Alliance, sy’n anelu at ddod â phobl ynghyd a chryfhau’r gymuned yng Nghastell Nedd, Port Talbot. Maen nhw’n defnyddio bwyd

Darllen mwy

Hoffai FareShare Cymru ddweud diolch enfawr wrth TC Consult am rodd hael iawn i’r elusen yn ddiweddar. Penderfynodd weithwyr y cwmni, sydd wedi’i leoli

Darllen mwy

Mae rhodd cwmni Zorba Delicacies o dros ddwy dunnell a hanner o gawl oer a dipiau eleni wedi bod yn gymaint o gymorth i’r

Darllen mwy

Mae fferm fach wedi helpu pobl fregus i gadw’n iach gan roi eu microlysiau dros ben i FareShare Cymru. Fferm drefol fach yw Micro

Darllen mwy

Mae ymosodiadau seiber yn fygythiad sydd ar gynnydd i fusnesau ac elusennau, gyda 39% o fusnesau a 26% o elusennau yn adrodd bygythiad neu

Darllen mwy

Prif nod a gweledigaeth yr elusen Oasis Caerdydd yw cynorthwyo ffoaduriaid a cheiswyr lloches i integreiddio yn eu cymunedau lleol. Maen nhw’n darparu cefnogaeth

Darllen mwy

‘Rydyn ni mor falch ein bod wedi brwydro gwastraff bwyd a newyn ers 10 mlynedd! Wythnos ddiwethaf fe ddathlon ni ein pen-blwydd yn 10

Darllen mwy

Hoffwn ddweud diolch enwawr i Gyllid MotoNovo a Fruitful Office sydd wedi bod yn rhoi ffrwythau i FareShare Cymru ers Medi 2021. Mae cwmni

Darllen mwy

Yn FareShare Cymru, rydyn ni’n derbyn bwyd gan archfarchnadoedd cenedlaethol a chynhyrchwyr Cymreig. Mae’n partneriaid bwyd yn bwysig inni gan fod bwyd lleol yn

Darllen mwy