fbpx

Hwb cymunedol yng nghanol Llanelli yw Myrtle House. Symudodd yr Eglwys i’r adeilad 25 mlynedd yn ôl, ac yna agor Meithrinfa Gofal Dydd Myrtle

Darllen mwy

Mae Foodshare Llanilltud yn darparu cymorth bwyd i unigolion sy’n byw yn Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg, a allai fod yn cael trafferthion ariannol.

Darllen mwy

Yn 2017 fe greodd sylfaenwyr Tŷ Matthew (menter gan elusen The Hill Church) sefydliad yng nghanol Abertawe i ddarparu lletygarwch a gobaith i bobl

Darllen mwy

Hoffai FareShare Cymru ddiolch yn fawr iawn i’n partneriaid anhygoel yn Puffin Produce. Gan ddefnyddio’n cronfa Bwyd Dros Ben ag Amcan, llwyddon ni i’w

Darllen mwy

Mae Hufenfa De Arfon (SCC) wedi bod yn cefnogi FareShare Cymru ers Hydref 2021 gan ddarparu ffynhonnell ardderchog o brotein i’n grwpiau cymunedol ac

Darllen mwy

Mae Clwb Cinio Corneli yn lle sy’n codi calon; lle mae ffrindiau’n cwrdd i sgwrsio dros fwyd blasus wedi’i baratoi gan wirfoddolwyr sydd â

Darllen mwy

Mae gwirfoddolwyr cymunedol y Sblot wedi bod yn taclo newyn a theimlo’n ynysig ers chwe blynedd. Mae’u Clwb Brecwast bob dydd Iau yn Hen

Darllen mwy

Mae rhodd cwmni Zorba Delicacies o dros ddwy dunnell a hanner o gawl oer a dipiau eleni wedi bod yn gymaint o gymorth i’r

Darllen mwy

Mae fferm fach wedi helpu pobl fregus i gadw’n iach gan roi eu microlysiau dros ben i FareShare Cymru. Fferm drefol fach yw Micro

Darllen mwy

Mae ymosodiadau seiber yn fygythiad sydd ar gynnydd i fusnesau ac elusennau, gyda 39% o fusnesau a 26% o elusennau yn adrodd bygythiad neu

Darllen mwy