fbpx

Cliciwch ar aelodau’r tîm i ganfod eu manylion cyswllt

Sarah Germain

Prif Swyddog Gweithredol

Gerry Molan

Pennaeth Gweithrediadau

Katie Padfield

Pennaeth Datblygu

Phil Pinder

Cydlynydd gwirfoddoli a chyflogadwyedd

Emma Roberts

Rheolwr Gweithrediadau cynorthwyol

Matt Lee

Rheolwr Gweithrediadau cynorthwyol

Dan Richards

Rheolwr Gweithrediadau cynorthwyol

Simon Stranks

Cydlynydd Cyrchu Bwyd Rhanbarthol

Georgie Sullivan

Cydlynydd Cyfathrebu a Marchnata

Rhiannon Edwards

FareShare GO

Paula Howard

Cydlynydd Cymunedol Glannau Mersi a Gogledd Cymru

Heather Thomas

Swyddog Prosiect

Ilia Kalliontzi

Myfyriwr Marchnata a Chyfathrebu ar leoliad

Sarah Williams

Rheolwr Cyllid

Cysylltwch os oes gennych chi sylwadau neu gwestiynau

Ein manylion cyswllt cyffredinol:

Ymddiriedolwyr

Simon Harris

Cadeirydd

Chris Bray

Ymddiriedolwr

Emma Waldron

Ymddiriedolwr

Hitesh Vadgama

Ymddiriedolwr

yr Athro John Hunt

Ymddiriedolwr

Stephen Milburn

Ymddiriedolwr

Amdanom ni

Sefydlwyd FareShare Cymru yn 2010 a bu iddyn nhw fynd rhagddi i gludo bwyd ym mis Gorffennaf 2011. Rydym yn defnyddio bwyd dros ben

Ein Heffaith

Roedd 2021-22 yn flwyddyn fawr arall i ni gyda’r pandemig Covid-19 yn parhau i herio wrth i ni setlo i mewn i normal newydd.

Y tîm

Cliciwch ar aelodau’r tîm i ganfod eu manylion cyswllt Cysylltwch os oes gennych chi sylwadau neu gwestiynau Ein manylion cyswllt cyffredinol: Ebost y swyddfa: