Cliciwch ar aelodau’r tîm i ganfod eu manylion cyswllt

Sarah Germain

Rheolwr

Gerry Molan

Rheolwr Gweithrediadau

Katie Padfield

Pennaeth Datblygu

Phil Pinder

Swyddog Prosiectau a Gwirfoddoli

Emma Roberts

Rheolwr Gweithrediadau cynorthwyol

Matt Lee

Rheolwr Gweithrediadau cynorthwyol

Dan Richards

Rheolwr Gweithrediadau cynorthwyol

Simon Stranks

Cyrchu Bwyd Rhanbarthol

Georgie Sullivan

Myfyriwr Cyfathrebu a Marchnata ar leoliad

Rhiannon Edwards

FareShare GO

Paula Howard

Cydlynydd Cymunedol Glannau Mersi a Gogledd Cymru

Heather Thomas

Swyddog Prosiect

Ilia Kalliontzi

Lleoli Myfyrwyr Marchnata a Chyfathrebu

Cysylltwch os oes gennych chi sylwadau neu gwestiynau

Ein manylion cyswllt cyffredinol:

Ymddiriedolwyr

Simon Harris

Cadeirydd

Chris Bray

Ymddiriedolwr

Emma Waldron

Ymddiriedolwr

Hitesh Vadgama

Ymddiriedolwr

Professor John Hunt

Ymddiriedolwr

Stephen Milburn

Ymddiriedolwr

Amdanom ni

Sefydlwyd FareShare Cymru yn 2010 a bu iddyn nhw fynd rhagddi i gludo bwyd ym mis Gorffennaf 2011. Rydym yn defnyddio bwyd dros ben

Ein Heffaith

Roedd gofyn inni wynebu sawl her yn 2020 yn sgil y pandemig byd-eang, cyfnodau clo a galw cynyddol am ein gwasanaethau. Er hynny, roedd

Y tîm

Cliciwch ar aelodau’r tîm i ganfod eu manylion cyswllt Cysylltwch os oes gennych chi sylwadau neu gwestiynau Ein manylion cyswllt cyffredinol: Ebost y swyddfa: