fbpx

Mae FareShare Cymru yn cyflenwi dros 210 o fudiadau rheng flaen hanfodol ledled Cymru gyda bwyd dros ben ffres, blasus ac sydd o fewn y dyddiad bwyta, gan y diwydiant bwyd. Os ydy eich elusen, grŵp cymunedol, menter gymdeithasol, ysgol neu fudiad nid er elw arall chi yn cefnogi trigolion eich cymuned drwy ddarparu bwyd iddyn nhw, gallwch chi hefyd danysgrifio i dderbyn bwyd.

Diogelwch bwyd

Mae modd i FareShare Cymru fanteisio ar amrywiaeth eang o fwydydd o safon, o gig i lysiau i ffa pob. Rydym yn meddu ar gysylltiadau cadarn gyda chyrff eraill yn y diwydiant bwyd, felly rydym yn ymdrechu i gaffael cyflenwad rheolaidd a digonedd o’r math o fwyd sydd ei angen arnoch chi.

Arbed arian

Rydym yn codi lleiafswm ffi ar aelodau FareShare Cymru am y bwyd maen nhw’n eu derbyn – mae gwerth manwerthu’r bwyd yn 5-10 gwaith y ffi aelodaeth. Yn ychwanegol i’r archebion bwyd cyflawn o ein warws, mae modd i’n haelodau fanteisio ar fwyd dros ben am ddim gan archfarchnadoedd lleol drwy FareShare Go. Mae hyn yn golygu y gallan nhw ddefnyddio’u cyllid ar wasanaethau hanfodol eraill. Mae aelodau’n arbed £7,900 y flwyddyn ar gyfartaledd ar eu bil bwyd. 

Dysgu mwy am FareShare Go

Cefnogaeth

Mae FareShare Cymru yn gymuned gadarn o aelodau yr ydym ni’n eu cefnogi drwy gynnig bwyd iddyn nhw a mwy. Os ydy eich anghenion chi’n newid, gallwn addasu ein gwasanaeth i fodloni’r rheiny. Gallwn gynnig cyngor ar ddiogelwch bwyd a chynnig cyfleoedd gwirfoddoli i’r rheiny sy’n manteisio ar ein gwasanaeth. At hyn, gallwn gynrychioli’ch barnau mewn fforymau a’ch hysbysu am unrhyw newyddion fyddai’n fuddiol ichi fel rhan o rwydwaith o fudiadau tebyg.

Hoffech chi dderbyn bwyd gan FareShare Cymru?

Cwblhewch y ffurflen ymholiadau FareShare Cymru, ffoniwch Katie ar 07773 618175 neu cliciwch ar y dolenni isod i ganfod yr holl ffyrdd gallwch chi fanteisio ar fwyd.

FareShare Go

Bydd y bwyd byddwch chi’n ei gasglu’n fwyd dros ben sydd heb ei werthu erbyn diwedd y dydd. Mae ein holl fwyd yn fwyd

Manteisio ar fwyd

Mae FareShare Cymru yn cyflenwi dros 210 o fudiadau rheng flaen hanfodol ledled Cymru gyda bwyd dros ben ffres, blasus ac sydd o fewn

Ymaelodi gyda FareShare Cymru

Rydym yn cydweithio gydag amrywiaeth eang o fudiadau gan gynnig cefnogaeth frys iddyn nhw drwy fynd ati i fodloni eu hanghenion bwyd, o bantrïau