fbpx

Hoffai FareShare Cymru feithrin partneriaethau newydd gyda Busnesau Bwyd ledled Cymru, i sicrhau na chaiff unrhyw fwyd bwytadwy ei wastraffu.

Hoffem gydweithio gyda gwneuthurwyr, tyfwyr a chynhyrchwyr bwyd a busnesau gwasanaethau bwyd a lletygarwch i gynnig gwasanaeth ail-ddosbarthu bwyd dros ben. Rydym yn gobeithio chwarae rhan flaenllaw o ran ymwneud gyda gwastraff bwyd dros ben a hybu ‘Hyrwyddwyr Bwyd Dros Ben’. Rydym yn gobeithio, drwy annog eich staff i fod yn rhan o’r prosiect hwn, byddwn yn llwyddo i fynd i’r afael gyda gwastraff bwyd gan arallgyfeirio gwastraff bwyd i bobl fregus.

I wybod mwy am sut gallwch chi gymryd rhan, cyflwynwch eich manylion yma os gwelwch yn dda. here.

Diogelwch Bwyd

Rydym yn cydymffurfio gyda chanllawiau diogelwch y diwydiant bwyd ac fe gaiff ein warysau eu harchwilio yn fewnol ac yn allanol i sicrhau ein

Ein Partneriaid

Hoffai FareShare Cymru feithrin partneriaethau newydd gyda Busnesau Bwyd ledled Cymru, i sicrhau na chaiff unrhyw fwyd bwytadwy ei wastraffu. Hoffem gydweithio gyda gwneuthurwyr,

Cyfrannu Bwyd

Mae sawl rheswm am fwyd dros ben, er enghraifft: gormod o gyflenwad, wedi archebu gormod, stoc dymhorol sydd wedi darfod, nid ydyw’n cydymffurfio gyda’r