fbpx

Mae sawl rheswm am fwyd dros ben, er enghraifft: gormod o gyflenwad, wedi archebu gormod, stoc dymhorol sydd wedi darfod, nid ydyw’n cydymffurfio gyda’r fanyleb, problemau gyda’r pecynnau a threialon cynhyrchu. Drwy arallgyfeirio’r stoc dros ben i FareShare Cymru, byddwch chi’n cynorthwyo cannoedd o elusennau ledled Cymru.

Bydd eich Rheolwr Cyfrif yma yn FareShare Cymru yn cydweithio gyda’ch mudiad i lunio proses ail-ddosbarthu bwyd dros ben a fyddai’n gweddu i’ch gweithrediadau cyfredol.

Cyfrannu bwyd

Diogelwch Bwyd

Rydym yn cydymffurfio gyda chanllawiau diogelwch y diwydiant bwyd ac fe gaiff ein warysau eu harchwilio yn fewnol ac yn allanol i sicrhau ein

Ein Partneriaid

Hoffai FareShare Cymru feithrin partneriaethau newydd gyda Busnesau Bwyd ledled Cymru, i sicrhau na chaiff unrhyw fwyd bwytadwy ei wastraffu. Hoffem gydweithio gyda gwneuthurwyr,

Cyfrannu Bwyd

Mae sawl rheswm am fwyd dros ben, er enghraifft: gormod o gyflenwad, wedi archebu gormod, stoc dymhorol sydd wedi darfod, nid ydyw’n cydymffurfio gyda’r