fbpx

Roedd 2021-22 yn flwyddyn fawr arall i ni gyda’r pandemig Covid-19 yn parhau i herio wrth i ni setlo i mewn i normal newydd. Rydym wedi parhau i dyfu ac rydym yn anelu hyd yn oed yn uwch yn 2022 i gefnogi mwy o bobl agored i niwed yn y gymuned. Rydym yn dal i ddatblygu partneriaethau ar draws De, Gorllewin a Gogledd Cymru i wneud yn siŵr ein bod ni yno ar gyfer y bobl sydd ei angen.

Mae ein warws yn fwrlwm o weithgarwch gyda’n gwirfoddolwyr anhygoel yn ein helpu i achub bwyd dros ben o wastraff a’i ddosbarthu i’r rhai mewn angen. Rydym hyd yn oed yn canolbwyntio mwy ar gefnogi gwasanaethau sy’n ymwneud â mwy na dim ond y bwyd. Rydym yn gweithio gyda phrosiectau sy’n mynd i’r afael â’r achosion sylfaenol ac nid symptomau newyn yn unig.

I ganfod mwy am ein heffaith, lawr lwythwch adroddiad blynyddol cyflawn ar gyfer 2021-22

Yr ystadegau (2021-22): 

1481.971 tunnell

o fwyd wedi’i ailddosbarthu i elusennau a grwpiau cymunedol ledled Cymru, ac roedd 858t o’r rhain yn weddill

215

elusennau a grwpiau cymunedol a gefnogir

25

cymwysterau a enillwyd

3,506,859

prydau a ddarperir i bobl agored i niwed

153

rhoddodd gwirfoddolwyr 15,328 awr o’u hamser

2650 o dunelli

o CO2 heb ei ollwng yn ofer oherwydd ailddosbarthu 858t o fwyd a diod dros ben

Amdanom ni

Sefydlwyd FareShare Cymru yn 2010 a bu iddyn nhw fynd rhagddi i gludo bwyd ym mis Gorffennaf 2011. Rydym yn defnyddio bwyd dros ben

Ein Heffaith

Roedd 2021-22 yn flwyddyn fawr arall i ni gyda’r pandemig Covid-19 yn parhau i herio wrth i ni setlo i mewn i normal newydd.

Y tîm

Cliciwch ar aelodau’r tîm i ganfod eu manylion cyswllt Cysylltwch os oes gennych chi sylwadau neu gwestiynau Ein manylion cyswllt cyffredinol: Ebost y swyddfa: