Roedd gofyn inni wynebu sawl her yn 2020 yn sgil y pandemig byd-eang, cyfnodau clo a galw cynyddol am ein gwasanaethau. Er hynny, roedd yn flwyddyn aruthrol brysur inni a bu inni fynd y tu hwnt i’r galw i gefnogi pobl fregus yn y gymuned. Buom yn cydweithio’n agos gyda mudiadau lleol ac yn trefnu ffyrdd newydd o ddosbarthu bwyd i’r rheiny mewn angen. Ynghlwm â’r gwaith oedd gweithredu ymateb brys yng Ngogledd a Gorllewin Cymru.

Gan fanteisio i’r eithaf ar bob twll a chornel ein warws yng Nghaerdydd ac ein tîm anhygoel o wirfoddolwyr, bu inni recriwtio mwy o aelodau nag erioed o’r blaen. At hyn bu inni gynyddu’r tunelli o fwyd dros ben gaiff ei arbed rhag mynd i wastraff, sicrhau cynnydd yn y nifer o brydau wedi’u paratoi a chefnogi’r nifer uchaf o bobl fregus mewn cymunedau hyd yn hyn.

Yr ystadegau (2020):

655 tunnell

o fwyd wedi’i ail-ddosbarthu a fyddai wedi mynd i wastraff fel arall gan at

2.3 miliwn

o brydau wedi’u paratoi gyda bwyd dros ben i gefnogi pobl fregus yn y gymuned

167

o Aelodau Bwyd Cymunedol wedi’u cefnogi a 107 o fudiadau newydd wedi tanysgrifio

12,585

o bobl wedi’u cefnogi pob wythnos

Bu inni fynd ati gyda nifer o ddanfoniadau newydd yn 2020-21 i fodloni’r galw cynyddol yn sgil y Pandemig Covid-19. Ymysg y danfoniadau hyn oedd 2 ddanfoniad newydd i Gastell-nedd Port Talbot, 2 ddanfoniad ychwanegol i Abertawe, danfoniad i Flaenau Gwent a danfoniad ychwanegol i Ben-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen. Yn ogystal, rydym yn cynnig amseroedd casglu o’n warws o ddydd Llun – Sadwrn erbyn hyn.

I ganfod mwy am ein heffaith, lawr lwythwch adroddiad blynyddol cyflawn ar gyfer 2019-20

Amdanom ni

Sefydlwyd FareShare Cymru yn 2010 a bu iddyn nhw fynd rhagddi i gludo bwyd ym mis Gorffennaf 2011. Rydym yn defnyddio bwyd dros ben

Ein Heffaith

Roedd gofyn inni wynebu sawl her yn 2020 yn sgil y pandemig byd-eang, cyfnodau clo a galw cynyddol am ein gwasanaethau. Er hynny, roedd

Y tîm

Cliciwch ar aelodau’r tîm i ganfod eu manylion cyswllt Cysylltwch os oes gennych chi sylwadau neu gwestiynau Ein manylion cyswllt cyffredinol: Ebost y swyddfa: