Rydym yn derbyn bwyd dros ben o safon ac sydd o fewn y dyddiad bwyta erbyn a’i …

cannoedd o dunelli gan y diwydiant bwyd. 

Ail-ddosbarthu ledled Cymru …

o Gasnewydd i Abertawe, o Gaerdydd i Ferthyr Tudful a thu hwnt.

i elusennau, ysgolion a grwpiau cymunedol …

180 ohonyn nhw gan gynnwys clybiau plant, hosteli i’r digartref a noddfeydd. 

…sy’n mynd ati i baratoi prydau i bobl fregus.

Y llynedd bu inni ail-ddosbarthu digon o fwyd i allu paratoi dros 2 filiwn o brydau. 

70

o wirfoddolwyr/y mis

655

tunnell o fwyd dros ben

167

aelod

2.3

miliwn o brydau

Y newyddion diweddaraf

Yn 2017 fe greodd sylfaenwyr Tŷ Matthew (menter gan elusen The Hill Church) sefydliad yng nghanol Abertawe i ddarparu lletygarwch a gobaith i bobl

Darllen mwy

Hoffai FareShare Cymru ddiolch yn fawr iawn i’n partneriaid anhygoel yn Puffin Produce. Gan ddefnyddio’n cronfa Bwyd Dros Ben ag Amcan, llwyddon ni i’w

Darllen mwy

Mae Hufenfa De Arfon (SCC) wedi bod yn cefnogi FareShare Cymru ers Hydref 2021 gan ddarparu ffynhonnell ardderchog o brotein i’n grwpiau cymunedol ac

Darllen mwy