fbpx
Rydym yn derbyn bwyd dros ben o safon ac sydd o fewn y dyddiad bwyta erbyn a’i …

cannoedd o dunelli gan y diwydiant bwyd. 

Ail-ddosbarthu ledled Cymru …

o Gasnewydd i Abertawe, o Gaerdydd i Ferthyr Tudful a thu hwnt.

i elusennau, ysgolion a grwpiau cymunedol …

180 ohonyn nhw gan gynnwys clybiau plant, hosteli i’r digartref a noddfeydd. 

…sy’n mynd ati i baratoi prydau i bobl fregus.

Y llynedd bu inni ail-ddosbarthu digon o fwyd i allu paratoi dros 2 filiwn o brydau. 

70

o wirfoddolwyr/y mis

655

tunnell o fwyd dros ben

167

aelod

2.3

miliwn o brydau

Y newyddion diweddaraf

Wedi’i guddio o dan Eglwys Stryd Llamas yng nghanol dinas Caerfyrddin fe welwch Cegin Hedyn, caffi sy’n cynnig prydau organig, blasus a ffres a

Darllen mwy

Bydd y bartneriaeth hon yn caniatáu i FareShare Cymru (FSC) gyflenwi i Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion. Gan helpu mwy o elusennau a

Darllen mwy

Ymunwch â ni yn y Mwldan yn Aberteifi ar yr 22ain o Dachwedd o 11yb tan 1yp i glywed am ehangiad FareShare Cymru i

Darllen mwy