Rydym yn derbyn bwyd dros ben o safon ac sydd o fewn y dyddiad bwyta erbyn a’i …

cannoedd o dunelli gan y diwydiant bwyd. 

Ail-ddosbarthu ledled Cymru …

o Gasnewydd i Abertawe, o Gaerdydd i Ferthyr Tudful a thu hwnt.

i elusennau, ysgolion a grwpiau cymunedol …

180 ohonyn nhw gan gynnwys clybiau plant, hosteli i’r digartref a noddfeydd. 

…sy’n mynd ati i baratoi prydau i bobl fregus.

Y llynedd bu inni ail-ddosbarthu digon o fwyd i allu paratoi dros 2 filiwn o brydau. 

70

o wirfoddolwyr/y mis

655

tunnell o fwyd dros ben

167

aelod

2.3

miliwn o brydau

Y newyddion diweddaraf

Hwb cymunedol yng nghanol Llanelli yw Myrtle House. Symudodd yr Eglwys i’r adeilad 25 mlynedd yn ôl, ac yna agor Meithrinfa Gofal Dydd Myrtle

Darllen mwy

Mae Foodshare Llanilltud yn darparu cymorth bwyd i unigolion sy’n byw yn Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg, a allai fod yn cael trafferthion ariannol.

Darllen mwy

Hoffai FareShare ddiolch yn fawr i’n cyfeillion yng Ngrŵp OV am eu rhodd anhygoel o 10,000 o wyau Pasg. Rydyn ni’n gwybod eu bod

Darllen mwy