Rydym yn derbyn bwyd dros ben o safon ac sydd o fewn y dyddiad bwyta erbyn a’i …

cannoedd o dunelli gan y diwydiant bwyd. 

Ail-ddosbarthu ledled Cymru …

o Gasnewydd i Abertawe, o Gaerdydd i Ferthyr Tudful a thu hwnt.

i elusennau, ysgolion a grwpiau cymunedol …

180 ohonyn nhw gan gynnwys clybiau plant, hosteli i’r digartref a noddfeydd. 

…sy’n mynd ati i baratoi prydau i bobl fregus.

Y llynedd bu inni ail-ddosbarthu digon o fwyd i allu paratoi dros 2 filiwn o brydau. 

70

o wirfoddolwyr/y mis

655

tunnell o fwyd dros ben

167

aelod

2.3

miliwn o brydau

Y newyddion diweddaraf

Yn ystod yr haf eleni, mae pobl ifanc Caerdydd wedi bod yn cyfrannu at yr ymgyrch i leddfu ansicrwydd bwyd wrth ddatblygu sgiliau gydol-oes.

Darllen mwy

Mae’n bleser gan FareShare Cymru gyhoeddi ein bod wedi derbyn grant gan Gronfa y Dreth Gwarediadau Tirlenwi fydd yn cael ei ddefnyddio gennym i

Darllen mwy

Golyga’n hymrwymiad Cyflog Byw y bydd pawb sy’n gweithio i FareShare Cymru yn derbyn cyflog fesul awr o £9.50 fel lleiafswm yn y DU.

Darllen mwy