fbpx

FareShare Cymru yn Mwldan, Aberteifi

Ymunwch â ni yn y Mwldan yn Aberteifi ar yr 22ain o Dachwedd o 11yb tan 1yp i glywed am ehangiad FareShare Cymru i Orllewin Cymru

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i chi drafod sut y gallwn fod o fudd i chi, eich sefydliad ac aelodau eich cymuned. Mae FareShare Cymru yn elusen sy’n ymroddedig i fynd i’r afael â gwastraff bwyd ac ymladd newyn, rydym yn arbed tunelli o fwyd dros ben bob mis a fyddai fel arall yn mynd yn wastraff ac yn ei ailddosbarthu i elusennau a grwpiau cymunedol sy’n cefnogi’r rhai sydd ei angen fwyaf.

Cofrestrwch yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/fareshare-cymru-at-mwldan-cardigan-tickets-449453606837