fbpx

Newyddion

Wedi’i guddio o dan Eglwys Stryd Llamas yng nghanol dinas Caerfyrddin fe welwch Cegin Hedyn, caffi sy’n cynnig prydau organig, blasus a ffres a

Darllen mwy

Bydd y bartneriaeth hon yn caniatáu i FareShare Cymru (FSC) gyflenwi i Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Cheredigion. Gan helpu mwy o elusennau a

Darllen mwy

Ymunwch â ni yn y Mwldan yn Aberteifi ar yr 22ain o Dachwedd o 11yb tan 1yp i glywed am ehangiad FareShare Cymru i

Darllen mwy

Hwb cymunedol yng nghanol Llanelli yw Myrtle House. Symudodd yr Eglwys i’r adeilad 25 mlynedd yn ôl, ac yna agor Meithrinfa Gofal Dydd Myrtle

Darllen mwy

Mae Foodshare Llanilltud yn darparu cymorth bwyd i unigolion sy’n byw yn Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg, a allai fod yn cael trafferthion ariannol.

Darllen mwy

Hoffai FareShare ddiolch yn fawr i’n cyfeillion yng Ngrŵp OV am eu rhodd anhygoel o 10,000 o wyau Pasg. Rydyn ni’n gwybod eu bod

Darllen mwy

Mae Banc Organics yn gynllun bwyd sydd wedi’i gefnogi yn gymunedol. Dechreuodd y cynllun, sy’n tyfu cynnyrch organig yn Sir Gâr, yn ystod gaeaf

Darllen mwy

Yn 2017 fe greodd sylfaenwyr Tŷ Matthew (menter gan elusen The Hill Church) sefydliad yng nghanol Abertawe i ddarparu lletygarwch a gobaith i bobl

Darllen mwy

Hoffai FareShare Cymru ddiolch yn fawr iawn i’n partneriaid anhygoel yn Puffin Produce. Gan ddefnyddio’n cronfa Bwyd Dros Ben ag Amcan, llwyddon ni i’w

Darllen mwy

Mae Hufenfa De Arfon (SCC) wedi bod yn cefnogi FareShare Cymru ers Hydref 2021 gan ddarparu ffynhonnell ardderchog o brotein i’n grwpiau cymunedol ac

Darllen mwy