fbpx

Mae Pantri Llanharan yn bantri cymunedol yn Llanharan yn Rhondda Cynon Taf gaiff ei redeg o Ganolfan Gymunedol Bryncae. Bu i Janine ddechrau’r pantri

Darllen mwy

Mae llawer o’n haelodau wedi gorfod newid sut maen nhw’n cyflawni eu gwaith, oherwydd llefydd yn cau a diffyg staff, yn ogystal â mwy

Darllen mwy

Mae Women Connect First (WCF) yn elusen sy’n gweithio i rymuso Merched Croenddu ac o gefndir Ethnig Lleiafrifol yng Nghaerdydd a De-ddwyrain Cymru sy’n

Darllen mwy

Mae PATCH yn elusen sy’n ceisio lliniaru effaith anffafriol tlodi ar unigolion a theuluoedd yn Sir Benfro. Mae PATCH yn canolbwyntio ar helpu pobl

Darllen mwy

Mae Cymdeithas Gymunedol Gilfach Goch (Gilfach Goch Community Association / GGCA) yn elusen sydd wedi bod ar fynd ers 1996, yn Rhondda Cynon Taf,

Darllen mwy

Mae’r Ffatri Gelf yn fudiad cymunedol yng Nghlyn Rhedynog sy’n ceisio creu cyfleoedd sy’n newid bywyd i bobl sy’n teimlo eu bod ar wahân

Darllen mwy