Beth am ymuno gydag ein tîm anhygoel a’n cynorthwyo i drechu gwastraff bwyd a mynd ati i ddosbarthu bwyd dros ben o safon i elusennau a grwpiau cymunedol ledled Cymru..

Byddwn yn cyflwyno unrhyw gyfleoedd swyddi newydd ar y dudalen hon – darllenwch isod i weld sut gallwch chi fod hyn rhan o dîm y dyfodol!

Os hoffech chi drafod gwirfoddoli gyda ni, ewch i’n tudalen gwirfoddoli i wybod mwy.

Living Wage Employer

Y Cyflog Byw go iawn yw’r unig gyfradd cyflog yn y DU sy’n cael ei thalu’n wirfoddol gan dros 7,000 o fusnesau yn y DU sy’n credu bod eu staff yn haeddu cyflog sy’n diwallu anghenion bob dydd – fel y siop wythnosol, neu daith syndod i’r deintydd.

Partneriaethau Corfforaethol

Os ydych chi’n fusnes bach neu’n gorfforaeth sylweddol, mae sawl ffordd gallai eich cwmni chi gydweithio gyda ni, cefnogi FareShare Cymru ac effeithio’n uniongyrchol

Cyfrannu

Mae FareShare Cymru yn elusen fach ac annibynnol sy’n dibynnu’n llwyr ar gyfraniadau a grantiau i barhau gydag ein gwaith. Gallwn gyflawni llawer iawn

Swyddi Gwag

Beth am ymuno gydag ein tîm anhygoel a’n cynorthwyo i drechu gwastraff bwyd a mynd ati i ddosbarthu bwyd dros ben o safon i