fbpx

‘Rydyn ni mor falch ein bod wedi brwydro gwastraff bwyd a newyn ers 10 mlynedd! Wythnos ddiwethaf fe ddathlon ni ein pen-blwydd yn 10

Darllen mwy

Hoffwn ddweud diolch enwawr i Gyllid MotoNovo a Fruitful Office sydd wedi bod yn rhoi ffrwythau i FareShare Cymru ers Medi 2021. Mae cwmni

Darllen mwy

Yn FareShare Cymru, rydyn ni’n derbyn bwyd gan archfarchnadoedd cenedlaethol a chynhyrchwyr Cymreig. Mae’n partneriaid bwyd yn bwysig inni gan fod bwyd lleol yn

Darllen mwy

Mae Canolfan TAVS yng Nghaerdydd wedi bod yn cefnogi’r digartref a’r sawl sydd mewn sefyllfa fregus o ran llety ers 2001. Mae’r ganolfan yn

Darllen mwy

Yn ystod yr haf eleni, mae pobl ifanc Caerdydd wedi bod yn cyfrannu at yr ymgyrch i leddfu ansicrwydd bwyd wrth ddatblygu sgiliau gydol-oes.

Darllen mwy

Golyga’n hymrwymiad Cyflog Byw y bydd pawb sy’n gweithio i FareShare Cymru yn derbyn cyflog fesul awr o £9.50 fel lleiafswm yn y DU.

Darllen mwy