fbpx

Elusen yw FAN Community Alliance, sy’n anelu at ddod â phobl ynghyd a chryfhau’r gymuned yng Nghastell Nedd, Port Talbot. Maen nhw’n defnyddio bwyd

Darllen mwy

Hoffai FareShare Cymru ddweud diolch enfawr wrth TC Consult am rodd hael iawn i’r elusen yn ddiweddar. Penderfynodd weithwyr y cwmni, sydd wedi’i leoli

Darllen mwy

Prif nod a gweledigaeth yr elusen Oasis Caerdydd yw cynorthwyo ffoaduriaid a cheiswyr lloches i integreiddio yn eu cymunedau lleol. Maen nhw’n darparu cefnogaeth

Darllen mwy