fbpx

Newyddion: Rhoddion Bwyd

Hoffai FareShare ddiolch yn fawr i’n cyfeillion yng Ngrŵp OV am eu rhodd anhygoel o 10,000 o wyau Pasg. Rydyn ni’n gwybod eu bod

Darllen mwy

Mae Banc Organics yn gynllun bwyd sydd wedi’i gefnogi yn gymunedol. Dechreuodd y cynllun, sy’n tyfu cynnyrch organig yn Sir Gâr, yn ystod gaeaf

Darllen mwy

Hoffai FareShare Cymru ddiolch yn fawr iawn i’n partneriaid anhygoel yn Puffin Produce. Gan ddefnyddio’n cronfa Bwyd Dros Ben ag Amcan, llwyddon ni i’w

Darllen mwy

Mae Hufenfa De Arfon (SCC) wedi bod yn cefnogi FareShare Cymru ers Hydref 2021 gan ddarparu ffynhonnell ardderchog o brotein i’n grwpiau cymunedol ac

Darllen mwy

Mae rhodd cwmni Zorba Delicacies o dros ddwy dunnell a hanner o gawl oer a dipiau eleni wedi bod yn gymaint o gymorth i’r

Darllen mwy

Mae fferm fach wedi helpu pobl fregus i gadw’n iach gan roi eu microlysiau dros ben i FareShare Cymru. Fferm drefol fach yw Micro

Darllen mwy

Hoffwn ddweud diolch enwawr i Gyllid MotoNovo a Fruitful Office sydd wedi bod yn rhoi ffrwythau i FareShare Cymru ers Medi 2021. Mae cwmni

Darllen mwy

Yn FareShare Cymru, rydyn ni’n derbyn bwyd gan archfarchnadoedd cenedlaethol a chynhyrchwyr Cymreig. Mae’n partneriaid bwyd yn bwysig inni gan fod bwyd lleol yn

Darllen mwy