fbpx

Elusennau a Sefydliadau Cymunedol

Hwb cymunedol yng nghanol Llanelli yw Myrtle House. Symudodd yr Eglwys i’r adeilad 25 mlynedd yn ôl, ac yna agor Meithrinfa Gofal Dydd Myrtle

Darllen mwy

Mae Foodshare Llanilltud yn darparu cymorth bwyd i unigolion sy’n byw yn Llanilltud Fawr ym Mro Morgannwg, a allai fod yn cael trafferthion ariannol.

Darllen mwy

Mae Clwb Cinio Corneli yn lle sy’n codi calon; lle mae ffrindiau’n cwrdd i sgwrsio dros fwyd blasus wedi’i baratoi gan wirfoddolwyr sydd â

Darllen mwy

Elusen yw FAN Community Alliance, sy’n anelu at ddod â phobl ynghyd a chryfhau’r gymuned yng Nghastell Nedd, Port Talbot. Maen nhw’n defnyddio bwyd

Darllen mwy

Mae gwirfoddolwyr cymunedol y Sblot wedi bod yn taclo newyn a theimlo’n ynysig ers chwe blynedd. Mae’u Clwb Brecwast bob dydd Iau yn Hen

Darllen mwy

Prif nod a gweledigaeth yr elusen Oasis Caerdydd yw cynorthwyo ffoaduriaid a cheiswyr lloches i integreiddio yn eu cymunedau lleol. Maen nhw’n darparu cefnogaeth

Darllen mwy

Mae Canolfan TAVS yng Nghaerdydd wedi bod yn cefnogi’r digartref a’r sawl sydd mewn sefyllfa fregus o ran llety ers 2001. Mae’r ganolfan yn

Darllen mwy

Yn ystod yr haf eleni, mae pobl ifanc Caerdydd wedi bod yn cyfrannu at yr ymgyrch i leddfu ansicrwydd bwyd wrth ddatblygu sgiliau gydol-oes.

Darllen mwy